• 3D laser scan

  3D laser scan

  3D scanning technology has long been the goal and strength of NEH. NEH has applied 3D scanning technology to record the current status of architectural works, as-built for construction structures, build up models of thermal power plants, oil refineries, and monitor large structures such as chimneys, silos, tanks of chemical petroleum tanks.

 • NEH own 1st Leica Nova MS50 in Vietnam

  NEH own 1st Leica Nova MS50 in Vietnam

   The new Leica Nova MS50 1" Multistation combines the functionality of an imaging total station and 3D laser scanner into one instrument. Add robotic functionality and GNSS connectivity as options. 

 • History and development

  History and development

  Formally established in 2005, however the key members of the NEH have to work together in the field of surveying and mapping since 2001. After more than 10 years, NEH owns a system of modern instrument and qualification staff.

   

 • NEH Engineering Survey and Mapping Co.,Ltd

  NEH Engineering Survey and Mapping Co.,Ltd

   Formally established in 2005, however the key members of the NEH have to work together in the field of surveying and mapping projects since 2001. After more than 10 years of construction and development, NEH owns a system of modern instrument and qualification staffs

Customers & Partners

Location


View Company Map in a larger map

Recruitment

Published: 31/10/2014 11:11:20 AM - Number view: 792

Surveyor recruitment 1st/2013

Published: 18/02/2014 11:38:27 AM - Number view: 9097

Mô tả công việc:
- Quan trắc lún+chuyển dịch biến dạng công trình, quan trắc địa kỹ thuật (mực nước ngầm, áp lực nước lỗ rỗng, chuyển dịch ngang, chuyển dịch đứng, trượt, đứt gãy, nghiêng…)
– Đo đạc bản đồ và thành lập Hồ Sơ địa chính cấp GCN quyền SDD
– Khảo sát địa hình

Yêu cầu cơ bản :


- Thể loại 1: Cán bộ kỹ thuật Tốt nghiệp các trường đại học – cao đẳng – trung cấp chuyên ngành (đương nhiên), Sức khỏe tốt, chăm chỉ, bền bỉ, ham học hỏi, không ngại đi xa
- Thể loại 2: Công nhân đo đạc Sức khỏe tốt, chăm chỉ, bền bỉ, ham học hỏi, không ngại đi xa

Cadastra Surveyor Recruitment

Cadastra Surveyor Recruitment

Published: 11/02/2014 11:56:05 AM - Number view: 9779

 Summary

Displaying 1 to 1 1