• 3D laser scan

  3D laser scan

  3D scanning technology has long been the goal and strength of NEH. NEH has applied 3D scanning technology to record the current status of architectural works, as-built for construction structures, build up models of thermal power plants, oil refineries, and monitor large structures such as chimneys, silos, tanks of chemical petroleum tanks.

 • NEH own 1st Leica Nova MS50 in Vietnam

  NEH own 1st Leica Nova MS50 in Vietnam

   The new Leica Nova MS50 1" Multistation combines the functionality of an imaging total station and 3D laser scanner into one instrument. Add robotic functionality and GNSS connectivity as options. 

 • History and development

  History and development

  Formally established in 2005, however the key members of the NEH have to work together in the field of surveying and mapping since 2001. After more than 10 years, NEH owns a system of modern instrument and qualification staff.

   

 • NEH Engineering Survey and Mapping Co.,Ltd

  NEH Engineering Survey and Mapping Co.,Ltd

   Formally established in 2005, however the key members of the NEH have to work together in the field of surveying and mapping projects since 2001. After more than 10 years of construction and development, NEH owns a system of modern instrument and qualification staffs

Customers & Partners

Location


View Company Map in a larger map

Course for ISO 9001:2008 certificate

Published: 18/02/2014 02:29:43 AM - Number view: 6144

Ngày 14 tháng 6 năm 2010 Công ty đã khai giảng khóa học nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm và lấy chứng chỉ ISO 9001: 2008 của Công ty trong năm 2010.

Khóa học được Công ty GIC Việt Nam – Đại diện của GIC Anh quốc tại Việt Nam – thực hiện, dự kiến kéo dài 04 tháng cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty nhằm giúp CBCNV nhận thức sâu sắc được sự cần thiết và lợi ích của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.Khóa học sẽ giúp cho các cán bộ và nhân viên hiểu rõ hơn về qui trình vận hành của hệ thống quản lý chất lượng ,theo những qui trình và biểu mẫu được thiết kế công phu của Công ty với sự tư vấn của Tập đoàn GIC.

Việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 vào lĩnh vực đo đạc công trình và bản đồ là một cuộc cách mạng bởi tính đặc thù của công việc. Để thật sự đưa ISO vào trắc địa đòi hỏi từng nhân viên, từng cán bộ chủ chốt phải nắm rõ, và nhận thức sâu sắc về lợi ích, tính khoa học và không ngừng cải tiến của qui trình. Có như vậy thì ISO mới thật sự là ISO chứ không chỉ là giấy chứng nhận.NEH nhất định sẽ đưa được ISO vào từng ngõ ngách công việc của mình.

Tin tức khác: